Muotti- ja valutekniikka

Pekka Niemi, Tampereen ammattiopisto

Tässä teoksessa esitetään muotin- ja keernanvalmistuksen sekä valamisen tietoja yksityiskohtaisemmin kuin Muotinvalmistustekniikka-kirjassa, jossa kerrottiin periaatteet ja kuvattiin menetelmiä ja välineitä.

Tässä kirjassa kerrataan joitakin aiemmin Muotinvalmistustekniikka-kirjassa esitettyjä asioita, mutta pääosin paneudutaan varsinaisen työn tekemiseen ja työssä huomioitaviin seikkoihin ja tuodaan esille seuraamuksia erilaisista vaihtoehdoista työmenetelmissä ja -tavoissa.

Tavoitteena on antaa kirjan lukijalle lisätietoa muotin- ja keernanvalmistuksesta. Näin parannetaan perustutkintotason tietoja ja taitoja, joten opiskelijan ammattitaito ja ammattitutkinnon suorittaminen käy mahdolliseksi.

Tampereella 9.5.2009
Pekka Niemi