Valumetallien sulatus

Raimo Keskinen
Pekka Niemi, Tampereen ammattiopisto

Tämä oppikirja pohjautuu valajan koulutusammatin opetussuunnitelmaan (AKH 1987) ja on jatkoa aikaisemmin ilmestyneille Keernojen valmistus ja Kaavausaineet -nimisille oppikirjoille.

Kirjan sisällön tavoitteena on, että lukijalle selviävät eri metallien sulatusuunien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Kirjassa selostetaan myös sulatuksen yleistä metallurgiaa, kuten tärkeimmät seos- ja apuaineet sekä vuorausmateriaalit. Metallioppiin ei juuri puututa, koska oppilas tätä kirjaa käyttäessään on jo kone- ja metallitekniikan yleisjaksolla saanut riittävät perustiedot.

Pääpaino kirjassa on rautametallien sulatuksessa, koska valtaosa Suomen valimotyöntekijöistä työskentelee ja tulee tulevaisuudessakin työskentelemään sulan raudan ja teräksen parissa.

Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat auttaneet työtäni. Toiveeni on, että tämä kirjanen osaltaan helpottaisi sitä oppimateriaalin puutetta, jota on jo vuosikymmeniä esiintynyt valimoalan ammattikoulutuksessa.

Tampereella kesäkuussa 1989
Raimo Keskinen

 

Lisäys Johdantoon

Sulatustekniikka-kirja on palvellut ansiokkaasti valimolan ammattiopetusta jo ilmestymisestään lähtien hyvin. Ilmestymisen jälkeen on kuitenkin tekniikka kehittynyt ja uusia valmistusmenetelmiä on tullut, sekä vanhoja menetelmiä jäänyt vähemmälle käytölle.

Tästä syystä olen Raimo Keskiseltä luvan saatuani täydentänyt ja korvannut kirjaa uusilla valokuvilla sekä päivittänyt ja lisännyt ammatillista tekstiosaa täyttämään Valajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Kirjassa on vihreällä pohjalla esitetty sellainen tietomateriaali, joka on tarpeen ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorituksessa tai haluttaessa lisätä alan tietotaitoa esim. koneenrakentajan työssä.

Opetusmateriaalissa pyritään esittämään työvaiheita, välineitä ja laitteita mahdollisimman paljon kuvin ja kuvasarjoin. Lähteinä on käytetty valimoalan yrityksistä saatua kuva- ja tietomateriaalia sekä alan esitteitä ja internet - sivustojen tietoja. Kyseisen tietomateriaalin saamisesta kiitän niitä, jotka ovat asiantuntemuksellaan auttaneet työtäni.

Tampereella toukokuussa 2009
Pekka Niemi