Kaavausaineet

Raimo Keskinen
Pekka Niemi, Tampereen ammattiopisto

Tämä oppikirja pohjautuu valajan sekä myös osittain valumallinvalmistajan koulutusammattien opetussuunnitelmiin (AKS 1986) ja on jatkoa aikaisemmin ilmestyneelle Keernojen valmistus –nimiselle oppikirjalle. Muu mainittujen opetussuunnitelmien mukainen oppimateriaali ilmestyy myöhemmin opettajakollegoitteni sekä allekirjoittaneen aikaansaannoksena.

Kirjaan on sijoitettu formatiivisia tarkistustehtäviä määrävälein. Niiden avulla voidaan tarkistaa, onko ammattiteorian sekä – työn tiedot omaksuttu. Oppilas voi myös käyttää tarkistustehtäviä apunaan valmistuessaan summatiivisiin kokeisiin.

Tavoitteena on ollut saada kirjan sisältö sellaiseksi, että oppilas tunnistaa yleisimmät raakahiekat, ymmärtää sideaineiden, peitosteiden sekä muiden lisäaineiden vaikutukset sekä niiden turvallisen ja taloudellisen käytön merkityksen. Lisäksi tavoitteellisiin kuuluu yleisimpien sekoitintyyppien sekä hiekan elvytyslaitteiden toimintaperiaatteiden tunteminen.

Kiitän kaikkia niitä, jotka ovat asiantuntemuksellaan auttaneet työtäni. Toiveeni on, että tämä kirjanen täyttäisi osan siitä oppimateriaalitarpeesta, jota on jo vuosikymmeniä esintynyt valimoalan ammattikoulutuksessa.

Hämeenlinnassa toukokuussa 1987
Raimo Keskinen

Lisäys Johdantoon

Kaavaushiekat-kirja on palvellut ansiokkaasti valimoalan ammattiopetusta jo ilmestymisestään lähtien hyvin. Ilmestymisen jälkeen on kuitenkin tekniikka kehittynyt ja uusia valmistusmenetelmiä on tullut, sekä vanhoja menetelmiä jäänyt vähemmälle käytölle.
Tästä syystä olen Raimo Keskiseltä luvan saatuani täydentänyt ja korvannut kirjaa uusilla valokuvilla sekä päivittänyt ja lisännyt ammatillista tekstiosaa täyttämään Valajan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon vaatimuksia.

Kirjassa on erilaisella fontilla esitetty sellainen tietomateriaali, joka on tarpeen ammatti- ja erikoisammattitutkinnon suorituksessa tai haluttaessa lisätä alan tietotaitoa esim. koneenrakentajan työssä.

Opetusmateriaalissa pyritään esittämään työvaiheita, välineitä ja laitteita mahdollisimman paljon kuvin ja kuvasarjoin. Lähteinä on käytetty valimoalan yrityksistä saatua kuva- ja tietomateriaalia sekä alan esitteitä ja internet - sivustojen tietoja. Kyseisen tietomateriaalin saamisesta kiitän niitä, jotka ovat asiantuntemuksellaan auttaneet työtäni.

Tampereella toukokuussa 2010
Pekka Niemi