Muotin valmistaminen valutapahtumaa (kaatoa) varten