Opiskelija suunnittelee omaa työtään ja noudattaa työssään alan turvallisuusohjeita ja -määräyksiä