Opiskelija käyttää ja pitää toimintakunnossa työssään käytettäviä prosessi- ja analyysilaitteita