Opiskelija toimii työyhteisön jäsenenä työtehtävässään ja arvioi toimintaansa