Valimoalan koulutus Suomessa

Valimoalan koulutusta annetaan Suomessa kaikilla koulutustasoilla ammattiopistoista yliopistoihin seuraavasti:

Teknilliset yliopistot

Valimoalan koulutusta annetaan tällä hetkellä Aalto-yliopistossa ja Tampereen yliopistossa. Aalto-yliopistoon on myös sijoitettu Suomen ainoa valimoalan professuuri. Aalto-yliopistossa valimotekniikkaa opetetaan maisterivaiheen kurssilla ”Advanced Casting Technology”. Lisäksi valamisen perusteita käsitellään useammalla valmistus-, materiaali- ja koneensuunnittelutekniikan kursseilla. Diplomitöitä Aallossa tehdään vuositasolla 1-5 kpl ja tohtoritutkintoja keskimäärin 1 kpl/vuosi.

Tampereen Yliopistossa valimotekniikkaa voi opiskella materiaalitekniikkaan kuuluvalla kandidaattivaiheen kurssilla ”Metallien ja Keraamien valmistusmenetelmät”. Opetuksesta vastaa Aalto-yliopiston professori.

Ammattikorkeakoulut

Tällä hetkellä ammattikorkeakouluissa annetaan valimotekniikan opetusta vain satunnaisilla kursseilla. Tampereen Ammattikorkeakoulussa on kuitenkin käynnistymässä yhteistyössä Tampereen Yliopiston kanssa yhteinen valimotekniikan opetusjakso.

Ammattiopistot

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa voi opiskella erityisesti oppisopimuksella valimoalan ammatti- tai erikoisammattitutkintoa tai niiden osia. Lisäksi TAKK tarjoaa useita lyhyempiä koulutuksia esimerkiksi valujen suunnitteluun, valujen hankintaan, materiaalitekniikkaan sekä laatu- ja ympäristöasioihin.